pl en

Badania kliniczne

Instytut Naukowy MED-KONCEPT tworzy profesjonalne Ośrodki Badań Klinicznych (OBK), które umożliwiają zwiększenie rocznych przychodów placówki medycznej o kilka milionów złotych ponad finansowanie NFZ.
 
W ramach współpracy z Instytutem Naukowym KOMED oferujemy:
 
 
Naszą ofertę kierujemy do prywatnych i publicznych placówek medycznych.
 
Model funkcjonowania OBK


 
Korzyści wynikające ze współpracy placówki z Ośrodkiem Badań Klinicznych zarządzanym przez Instytut Naukowy MED-KONCEPT obejmują:
 
 
Ośrodek modelowy prowadzony jest w Puławach przy ulicy Sieroszewskiego 34.
 
Model działalności OBK opiera się na następujących trzech filarach:
 
 
Model działania OBK Instytutu Naukowego MED-KONCEPT


 
Organizacja OBK opiera się na sieci ośrodków zlokalizowanych w siedzibach współpracujących z nim placówek medycznych. Model OBK Instytutu Naukowego MED-KONCEPT jest wystandaryzowany i zorganizowany zgodnie z oczekiwaniami zarządzających szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej oraz wymaganiami sponsorów zlecających, monitorujących i finansujących badania kliniczne. 
 
Instytut Naukowy MED-KONCEPT jako organizator badań klinicznych (OBK), bierze na siebie obowiązek pozyskiwania i nadzorowania badań klinicznych oraz zapewnia poprawną realizację programów, minimalizując kluczowe źródła ryzyka związanego z taką działalnością, w tym prawne, medyczne, organizacyjne, administracyjne i finansowe.
 
Dzięki uruchomieniu OBK, właściciele i zarządzający szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej mają możliwość sprawowania nadzoru nad prowadzonymi badaniami klinicznymi w swoich placówkach. Zapewnia to  transparentny system organizacji procesów administrowania i prowadzenia badań klinicznych, oferowany przez Instytut Naukowy MED-KONCEPT.
 
 
Zainteresowanych uruchomieniem Ośrodka Badań Klinicznych prosimy o przesłanie uzupełnionego kwestionariusza na nasz adres.
 
Pobierz ankietę dla przychodni
 
Pobierz ankietę dla szpitala
Tworzymy profesjonalne Ośrodki Badań Klinicznych