pl en

III edycja (Rok akadem. 2016/2017)OBECNIE NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE NIE JEST PROWADZONY

„STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I MONITORINGU BADAŃ KLINICZNYCH”

(Rok akademicki 2016/2017)
 

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych cieszą się dużym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z ich interdyscyplinarnego charakteru, jak również z dobranej kadry, którą stanowią wieloletni praktycy i specjaliści w dziedzinie badań klinicznych.

Prowadzone przez nas badania pokazują, że studia te są również wysoko oceniane przez naszych absolwentów, którzy w krótkim czasie znajdują pracę w ośrodkach badań klinicznych w całym kraju.  Ponadto uzyskany Certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. jest dla nas dużym zaszczytem oraz uznaniem naukowo-dydaktycznym i motywuje nas do tego, aby jak najlepiej przygotowywać naszych słuchaczy do karier zawodowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do III edycji studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych. Rekrutacja już trwa!

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zarządzania i monitorowania badaniami klinicznymi.

Studia obejmują wykłady, warsztaty oraz zajęcia praktyczne z dziedziny monitorowania oraz prowadzenia badań klinicznych. Studia podyplomowe mają charakter interdyscyplinarny, prowadzone są głównie przez praktyków, o dużym doświadczeniu z zakresu realizacji i nadzorowania badań klinicznych w ośrodkach realizujących międzynarodowe programy badawcze.

W marcu 2016 r. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych otrzymały certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” za najbardziej innowacyjny i nowoczesny kierunek oraz program studiów.

ADRESACI STUDIÓW:
- monitorzy badań klinicznych zatrudnieni w CRO
- pracownicy ośrodków badań klinicznych: farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, laboranci
- badacze, którzy współpracują z CRO
- koordynatorzy badań klinicznych
- osoby zainteresowane tematyką badań klinicznych.
 
ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych
- certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Good Clinical Practice (GCP).