Trwa rekrutacja do III edycji studiów podyplomowych z badań klinicznych! Sprawdź teraz »
pl en

O studiach


Trwa rekrutacja do III edycji studiów podyplomowych z badań klinicznych!

„STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I MONITORINGU BADAŃ KLINICZNYCH”
(Rok akadem. 2016/2017)

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zarządzania i monitorowania badaniami klinicznymi.

Studia obejmują wykłady, warsztaty oraz zajęcia praktyczne z dziedziny monitorowania oraz prowadzenia badań klinicznych. Studia podyplomowe mają charakter interdyscyplinarny, prowadzone są głównie przez praktyków, o dużym doświadczeniu z zakresu realizacji i nadzorowania badań klinicznych w ośrodkach realizujących międzynarodowe programy badawcze.

W marcu 2016 r. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych otrzymały certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” za najbardziej innowacyjny i nowoczesny kierunek oraz program studiów.

ADRESACI STUDIÓW:
- monitorzy badań klinicznych zatrudnieni w CRO
- pracownicy ośrodków badań klinicznych: farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, laboranci
- badacze, którzy współpracują z CRO
- koordynatorzy badań klinicznych
- osoby zainteresowane tematyką badań klinicznych.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych
-  certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Good Clinical Practice (GCP).


CERTYFIKAT „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” DLA „STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I MONITORINGU BADAŃ KLINICZNYCH”.
Miło nam poinformować, że Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych otrzymały certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” miał na celu wyróżnienie kierunków realizowanych według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, a także zgodnych z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

O przyznaniu wyróżnień zadecydowała Komisja złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz reprezentantów środowisk gospodarczych, m.in. menedżerowie firm, marketingowcy, finansiści. Eksperci badali m.in. innowacyjność przyjętych programów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne, a także formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami.
 
Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówił podczas Gali Finałowej 16 marca w Warszawie prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością” do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

„STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I MONITORINGU BADAŃ KLINICZNYCH”
 II edycja
(Rok akadem. 2015/2016)

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zarządzania i monitorowania badaniami klinicznymi.
Studia obejmują wykłady oraz warsztaty z dziedziny monitorowania oraz prowadzenia badań klinicznych, regulacji prawnych, wymagań międzynarodowych i krajowych dotyczących procesu wdrażania leku, nadzorowania i przestrzegania prawidłowości prowadzenia wszystkich etapów badania klinicznego oraz wielorakich aspektów współpracy różnych organizacji i jednostek zaangażowanych w proces badania klinicznego.
 
Studia mają charakter interdyscyplinarny, prowadzone są głównie przez praktyków, o dużym doświadczeniu z zakresu realizacji i nadzorowania badań klinicznych w ośrodkach realizujących międzynarodowe programy badawcze.

ADRESACI STUDIÓW:
- monitorzy badań klinicznych zatrudnienie w CRO
- kandydaci na monitorów badań klinicznych
- badacze, którzy współpracują z CRO
- osoby zainteresowane tematyką badań klinicznych

Wymagania wobec kandydatów:
   ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
-  certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Good Clinical Practice (GCP).

WYKŁADOWCY:
 Profesjonalna kadra firm CRO (Contract Research Organization): dyrektorzy, menadżerowie oraz trenerzy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w strukturach globalnych i międzynarodowych projektach badań klinicznych a także wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Są to studia podyplomowe dwusemestralne.
Opłata za 1 semestr: 2.945,00 zł (łącznie 5890,00 zł)

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości  40,00 zł.


"STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA BADANIAMI KLINICZNYMI"
(Rok akadem. 2014/2015)
Instytut Naukowy MED-KONCEPT we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Studiach Podyplomowych z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi, które rozpoczną się w roku akademickim 2014/2015.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez uczestników odpowiednich kompetencji, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zarządzania badaniami klinicznymi. Studia mają charakter interdyscyplinarny, prowadzone będą przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu  zarządzania, realizacji oraz nadzorowania badaniami klinicznymi.

W trakcie studiów uczestnicy zostaną zaznajomieni z aspektami prawnymi w badaniach klinicznych w Polsce i na świecie, dokumentacją badania klinicznego, z zarządzaniem zespołem badawczym w ośrodku oraz monitorowaniem badań klinicznych.
Dwusemestralne studia podyplomowe skierowane są do osób, które pragną zdobyć, pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi. Studia te pozwolą, osobom nie mającym styczności z dziedziną badań klinicznych, zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu badań, a osobom, które prowadzą badania klinicznie będą mogły wzbogacić i odświeżyć już posiadaną wiedzę.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzyma: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz Certyfikat szkolenia z zakresu Good Clinical Practice (GCP). Dokumenty te uprawniają do podjęcia pracy w zakresie badań klinicznych.